Välkomna till lisapåudden

Bästa Gäster,

Här följer information om återuppbyggnaden av restaurang lisapåudden som är stängt sedan branden i september 2009.

Detaljplanen för nya lisapåudden godkänt!

STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE

Godkännande av förslag till detaljplan för ny restaurang

på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården

Förslag till beslut:

Stadsbyggnadskontoret godkänner förslag till detaljplan och överlämnar det till

kommunfullmäktige för antagande.

Se hela utlåtandet här:  http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=2391106&FileName=2391106_1_3.PDF&DataSource=3

//Ulf Elmqvist